Дар ҳаёти муқаррарӣ инсон бо ибораҳои зиёде ба монанди неъмат, маҳсулот, мол, сарват, боигарӣ ва ғ. дучор меояд ва онҳоро бамавриду бемаврид дар як маънову мазмун истифода мебарад. Тоҳатто дарМуфассал →

Дар шароити ҳозираи истеҳсолоти молии капиталистӣ, дар кулли ҳавзаҳои иқтисод, дар шаклу намудҳои гуногун — картел, синдикат, трест, консерн, ширкатҳову корпоратсияҳо, конгломератҳову ширкатҳои саҳҳомию фаромиллатӣ ташкил ёфта, самт ва равишиМуфассал →

Истеҳсолоти (хоҷагиҳои) молӣ аз хоҷагиҳои натуралӣ бо он фарқ мекунад, ки он мустақиман бо бозор сару кор дорад. Таҳти хоҷагиҳои молӣ истеҳсолоте тасаввур карда мешавад, ки дар он молу хадамотМуфассал →

истехсолот, мехнат

Чӣ тавре аз саволҳои пешин маълум гашт, барои тавлиди неъматҳои иқтисодӣ пеш аз ҳама ҳалли масъалаи чӣ бояд истеҳсол кард? чӣ ва чӣ қадар истеҳсол кард? ба миён меояд. ИнМуфассал →

истехсолот, чамъият

Дар назди ҳар як истеҳсолот, новобаста ба сохтор (низом)-ҳои иқтисодӣ, масъалаҳои умумие меистанд, ки бидуни ҳал ва ба инобат нагирифтани онҳо рушду камоли ҷомеаро таъмин кардан имконнопазир мегардад. Ба ҷумлаиМуфассал →

истехсолот, мехнат

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ таҳти истеҳсолот ҷараёни муттасили ҳамгироӣ ва истифодаи захираҳои маҳдуди иқтисодӣ ва дар ин асос ба вуҷуд овардани неъматҳои иқтисодию ғай-рииқтисодӣ, хадамот ва қонеъ гардондани тақозои беинтиҳоиМуфассал →

Истеҳсолот бидуни ҷомеаи инсонӣ имконнопазир аст. Инсон низ бе истеҳсолот вуҷуд дошта наметавонад. Инсон, барои муозин нигоҳ доштан ва барқарор кардани воситаҳои зарурии ҳаёти худ, эҳтиёҷ ба неъматҳои гуногун —Муфассал →

мехнат, мехнати чисми ва фикри

Чуноне ки зикр гашт, муносибатҳои  иҷтимоӣ – иқтисодӣ   ё истеҳсолӣ  моҳиятан муносибатҳои обективӣ ва дар ҳамин маъно моддиянд. Онҳо на танҳо аз шуур ва иродаи  одамон  вобаста наянд, балки, баръакс,Муфассал →

Ҷанбаи дигари муҳими истеҳсолоти моддӣ ин муносибатҳои истеҳсолӣ ба ҳисоб мераванд. Ин ба он асос меёбад, ки маҳсулоти меҳнат барои истеъмолот офарида мешавад. Истеҳсолот бе истеъмол имконнопазир аст, чуноне киМуфассал →

мехнат, мехнати чисми ва фикри

Истеҳсолоти моддӣ ҳамеша ягонагии ду ҷиҳат аст: муносибати одамон ба табиат ва муносибати одамон ба ҳамдигар, ки онро аксар маврид куниш, муроқиба, баҳамтаъсиррасониии иҷтимоӣ низ меноманд. Агар аз муносибати одамонМуфассал →