Пайдоиш ва рушду инкишофи ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз охири солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта оғоз гардида буд. Дар зери таъсири сиёсати бозсозӣМуфассал →

Муайян намудани вазифаҳои ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ имкон медиҳад, ки нақш ва мавқеи онҳо дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқӣ муайян карда шаванд. Ҳамчунин, фаъолнокии онҳо низ аз иҷроиши вазифаҳояшонМуфассал →

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ масъалаи ташаккули ҳизбҳои сиёсӣ ва системаи бисёрҳизбӣ идома дорад. Аз сабаби он, ки дар мамлакати мо ҷанги таҳмилӣ оғозМуфассал →

Таҳлили фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ нишон медиҳад, ки дар миёни онҳо доимо муносибатҳои мутақобила ба назар мерасанд. Инчунин, дар миёни ҳизбҳои сиёсӣ ва давлат низ муносибатҳои мухталиф дида мешаванд. Системаи ҳизбӣМуфассал →

Нақш ва мавқеи ҳизб дар системаи сиёсӣ дар бештари мавридҳо ба воситаи вазифаҳои он муайян карда мешавад. Иҷроиши вазифаҳо самти фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро инъикос менамоянд. Бинобар ин, вазифаҳои умумӣ ваМуфассал →

Ҳизбҳои сиёсии ҷаҳон хеле гуногунранг мебошанд. Истифодаи типологияи ҳизбҳои сиёсӣ имкон медиҳад, ки гуногунрангии онҳо мушаххас ва муайян карда шавад. Зеро навъи ҳизб аломат ва нишонаҳои мавҷудаи гурӯҳи муайяни ҳизбҳоиМуфассал →

Пайдоиш ва рушду инкишофи ҳизбҳо ва системаҳои ҳизбӣ бо пайдоиши инқилобҳои буржуазӣ алоқамандии зич доранд. Ба ибораи дигар, баъди пайдоиши парламентаризм, ки онро ҳамчун шакли махсуси ташкилот ва воситаи амалишавииМуфассал →

Дар замони муосир иттиҳодияҳои мухталифи ҷамъиятӣ дар системаи сиёсии ҷомеа мавқеи махсусро ишғол менамоянд. Онҳо дар шаклҳои мухталиф зоҳир гардида, ташаккул меёбанд. Аз ҷумла, ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба, созмонҳои ҷавонон,Муфассал →

Ҳизбҳои сиёсӣ ҷузъи ҷудонашаванда ва унсури муҳимми системаи сиёсии ҷомеа ба шумор мераванд. Ҳанӯз дар давраи атиқа ба воситаи мафҳуми «партия» иттиҳодияҳои сиёсиеро ифода менамуданд, ки фаъолияти онҳо ҳадафҳои сиёсӣМуфассал →