худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Сифати феълии замони ҳозираро дар забони англисӣ “The present participle I” меноманд. Ҳамчунин онро бо рақам ифода намуда, “Participle I”, яъне сифати феълии якум низ ном мебаранд. Сифати феълии замониМуфассал →

Дар забони англисӣ вақте, ки сухан дар бораи доро будан ба чизе меравад, дар баробари феъли “to have” ибораи “have got” низ метавонад ба кор ояд. Ибораи мазкур дар замониМуфассал →

Феъли “to have” бо зарфҳои миқдору дараҷа низ васеъ истифода бурда мешавад. Зарфҳои миқдору дараҷаро дар забони англисӣ “Adverbs of degree” меноманд. Ҳоло истифодаи феъли “to have”-po бо зарфҳои миқдоруМуфассал →

Дар забони англисӣ се феъли ёридиҳанда мавҷуданд: «to be”, «to do», «to have». Феълҳои мазкур ҳам чун феъли асосӣ ва ҳам чун феъли ёридиҳанда баромад мекунанд. Феъли «to be» -роМуфассал →

Дар матлабҳои гузашта мо сиғаи амрии феълҳои забони англисиро аз назар гузаронидем. Дар ин дарс бошад, феълҳои модалиро шарҳ медиҳем. Аввал нигоҳе ба феълҳои модалии забони модариамон меафканем, то киМуфассал →

Пеш аз он ки маълумотамонро дар бораи сиғаи амрии феълҳои забони англисӣ такмил диҳем, назаре ба ҷонишинҳои шахсии бавосита меафканем. Ҷонишинҳои шахсии бавоситаро дар забони англисӣ “Object pronouns” меноманд. МоМуфассал →

Пеш аз он ки мавзӯи мазкурро шарҳ диҳем, хотиррасон мекунем, ки феъл чӣ дар забони тоҷикию англисӣ ва чӣ дар забонҳои дигари дунё яке аз ҳиссаҳои асосии нутқ ба шуморМуфассал →

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Исмҳои забони англисӣ ҳам мисли исмҳои забони тоҷикӣ аслӣ ва сохта мебошанд. Ба исмҳои аслӣ он исмҳоеро дохил мекунанд, ки онҳо бе ҳамроo кардани суффиксу префикс ва калимаҳои иловагӣ асланМуфассал →

Дар матлабҳои гузашта ҳангоми омӯхтани намудҳои якум ва дуюми ҷонишинҳои соҳибӣ мо ба кӣ тааллуқдоштани исмҳоро аз назар гузаронида будем. Ба ҷумлаҳои зерин назар афканед:  This is my car. —Муфассал →

Пешоянди “on” Пешоянди “on” “дар болои”, “дар рӯи” тарҷума мешавад: There is a beautiful bird on the tree. — Дар болои дарахт парандаи зебое ҳаст. There is a mirror onМуфассал →

Дар якчанд матлабҳои гузашта вақте, ки сухан дар бораи макони ҷойгиршавии инсон ва ҳайвонот мерафт, мо намуди зерини ҷумлаҳоро истифода карда будем: 1.The cat is in the room. 2.The catsМуфассал →