Ҳамбастагии ҳодисаҳои иқтисодӣ, алалхусус омилҳои муайянкунандаи тақозо ва арза, эътидолии онҳо бидуни чандирӣ ба вуқӯъ пайваста наметавонад. Таҳти чандирии тақозо ва арза ҳолат ё худ вазъи мӯътадил ва ба ҳамМуфассал →

Эътидолӣ ва чандирии1 тақозою арза яке аз масъалаҳои  умдаи бозор мебошанд. Эътидолии нархии бозор ҳамон нархе бояд бошад, ки тибқи он дар бозор ягон чиз на зиёду на кам фу-рӯхтаМуфассал →

Арза ҳамчун кулли молу хадамоте, ки бизнес (со-ҳибкорон), хоҷагиҳои хонадорӣ ва давлат метавонанд ё худ имконият доранд ба бозор тибқи нархҳои муайян пешкаш намоянд ташкил меёбад.     Мавқеи асосиро дарМуфассал →

бозор

Мавҷуд будани танҳо тақозо ҳоло мазмуни ташкил ёфтани бозори воқеиро надорад. Тақозо бидуни бозор ҳам мавҷуд буда метавонад (талабот ба об, ба ҳаво, неъматҳои табиат, чизҳои хона…). Барои бунёд ваМуфассал →

Дар адабиёти кунунии иқтисодӣ тақозо на дар шакли хаёлию назариявӣ, балки бо воситаи ҷадвал ё худ нақшаву каҷхата (графика)-ҳо тасвир карда мешавад. Графика нишон медиҳад, ки чӣ қадар истеъмолкунанда тайёрМуфассал →

бозор, бозори мехргон дар ш Душанбе

Тақозо раванди доимию устувор, такроршаванда ва ба ҳам алоқаманди байни субъектҳои иқтисодиро оид ба қонеъ гардондани эҳтиёҷу дархост ва ниёзмандӣ нисбат ба неъматҳои иқтисо-дию ғайрииқтисодӣ ифода мекунад. Дар ин мазмунМуфассал →

Тақозо ҳамчун дархост ва эҳтиёҷоти истеъмолгарон, ки дорои нерӯ ва қобилияти харидорианд сурат мегирад. Одатан, се давраи ташаккули тақозои бозорро фарқ мекунанд: — давраи аввал, тақозо дар шакли эҳтиёҷ (талаб,Муфассал →