забони точики, реферат, грамматикаи забони тоҷикӣ

ФРАЗЕОЛОГИЯ (аз юнонӣ рhrasis— ибора, ифода ва логия), як қисми забоншиносист, ки маҷмӯи таркиб, ибора, ҷумлаҳои рехтаю устувор, қонуниятҳон инкишоф ва категорияҳои лингвистии онҳоро меомӯзад. Чунин ифодаҳои рехтаю устувори забонроМуфассал →

забони точики, реферат, грамматикаи забони тоҷикӣ

Забон муҳимтарин воситаи алоқаи мардумон аст. Забоншиносӣ илмест, ки қонуну қоидаҳои забони инсонро меомӯзад. Қисматҳои асосии забоншиносӣ: 1. Фонетика; 2. Лексикология; 3. Морфология; 4. Имло; 5. Синтаксис; 6. Фразеология; 7.Муфассал →