забони точики, реферат, грамматикаи забони тоҷикӣ

ФРАЗЕОЛОГИЯ

ФРАЗЕОЛОГИЯ (аз юнонӣ рhrasis— ибора, ифода ва логия), як қисми забоншиносист, ки маҷмӯи таркиб, ибора, ҷумлаҳои рехтаю устувор, қонуниятҳон инкишоф ва категорияҳои лингвистии онҳоро...
забони точики, реферат, грамматикаи забони тоҷикӣ

Забон, забоншиносӣ ва қисматҳои забоншиносӣ

Забон муҳимтарин воситаи алоқаи мардумон аст. Забоншиносӣ илмест, ки қонуну қоидаҳои забони инсонро меомӯзад. Қисматҳои асосии забоншиносӣ: 1. Фонетика; 2. Лексикология; 3. Морфология; 4. Имло; 5. Синтаксис; 6. Фразеология; 7. Услубшиносӣ. Фонетика яке аз...
Загрузка...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ