Мафҳуми индустрияи туризм бори аввал соли 1971 дар конфронси СММ баён гардида буд. Дар асоси он мафҳуми индустрияи туристӣ ҳамчун маҷмӯи намудҳои фаъолияти истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ, ки ба истеҳсоли молМуфассал →

Нархгузорӣ – ин раванди муқарароти нарх ба маҳсулоти муайян ё хадамот мебошад. Дар шакли умумӣ нарх ба арзиши (масраф) истеҳсолот ва фурӯши мол (хадамот) баробар буда ва дар иловаи даромадиМуфассал →

Индустрияи туризм ва меҳмондорӣ солҳои охир зери таъсири як қатор омилҳо инкишоф меёбад ва ин омилҳо ба ду гурӯҳ, яъне беруна ва дохилӣ ҷудо мешаванд. Ба омилҳои беруна: сиёсӣ –Муфассал →

Туризми байналмилалӣ дар нимаи дуюми асри ХХ ва нимаи аввали асри ХХI ба яке аз самтҳои афзалиятнокӣ иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсию фарҳангии аксарияти кишварҳо ва минтақаҳои олам табдил ёфт. Индустрияи туристӣ бошад,Муфассал →

Тақсимбандии бозори туристӣ. Одатан, бозор ин механизмест, ки имкон медиҳад то муносибатҳои тарафайни арза ва тақозоро ба навъҳои гуногуни мол ва хизматрасонӣ, ба мувозинат орад. Дар он теъдоди зиёд ваМуфассал →

Бозор- воситаи мутақобилаи байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунандаи маҳсулот дар шакли хариду фурӯши мол мебошад. Ғайр аз ин соҳаи амалӣ гардонии муносибати пулию молӣ ва ҳамаи маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои ташкилииМуфассал →

Раванди ташаккулёбии ноҳияҳои туристӣ. Ҳадафи асосии ноҳиябандии туристӣ – азхуднамоиш ҳудуд мебошад. Ин раванд хосияти дарозмуддат дорад, яъне муҳлати дуру дарозро дар бар мегирад. Ба ақидаи олими рус Д.В.Николаенко равандиМуфассал →

Яке аз унсурҳои иқтидори туристӣ рушди инфрасохтори туристӣ ба ҳисоб меравад, ки маҷмӯи объектҳо, корхонаю идораҳои мансуб ба  шабакаи туристиро ба вуҷуд меорад. Ғайр аз ин  боиси рушди устувори ташкилиМуфассал →

Комплексҳои туристӣ —ин маҷмӯи хоси шаҳрсозӣ, ки аз иншоотҳои туристӣ бо назардошти муттаҳидии меъморӣ, дар фазои ягонаи ташаккули хизматрасонӣ, мебошад.  Инчунин зери мафҳуми комплекси туристӣ маҷмӯи ҳамаи иншоотҳои туристие, киМуфассал →

Туризм ҳамчун соҳаи хоҷагидорӣ тамоюул ба истифодаи захираҳои табиӣ ва таърихию фарҳангӣ дорад. Ин соҳа дар чунин хусуятҳо зоҳир мегардад: — ҳиҷрати одамонро ба ҷойҳои воқеи захираҳои туристӣ афзун мегардонад:Муфассал →

Иқтидори туристии ҳудуд яке аз заминаҳои асосии тараққиёти туризм ба ҳисоб меравад. Таҳлили ҳамаҷонибаи ҳудуд бо дороии иқтидорҳои зиёди табиӣ-захиравӣ дар асоси  истифодаи методологӣ чунин роҳи истифодаи онро пешниҳод менамояд.Муфассал →

 Иқтидори туристии ҳудуд шарти муҳими рушди туризм мебошад, ки он аз рӯи фарогирӣ ба сатҳи ҷаҳонӣ, кишвар, ноҳия ва мавзеъ ҷудо мешавад. Зери мафҳуми  иқтидори туристӣ маҷмӯи ҳамаи унсурҳои табиӣ,Муфассал →