географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Иқтисодиёт — Комплекси ягонаи хоҷагии халқ буда, он тамоми паҳлӯҳои истеҳсолоти ҷамъиятӣ, тақсимот ва мубодиларо дар бар мегирад. Аз ин рӯ, хоҷагии халқи Тоҷикистон низ чун комплекси ягона аз маҷмӯиМуфассал →

географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Замони моро давраи инқилоби илму техника меноманд. Илм ва техника ба фаъолияти истеҳсолӣ, самаранокии меҳнат, пешравии иқтисодиёт кӯмак мерасонад, аммо мавқеи инсонро ҳамчун истеҳсолкунандаи аввалини неъматҳои моддӣ ба вуҷуд оварданиМуфассал →

географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Маскуншавии аҳолӣ ба бисёр омилҳо, пеш аз ҳама ба релеф ва тафовути иқлимӣ вобастагии калон дорад. Маҳз ин омилҳо бештар зичӣ ва маскуншавии аҳолиро дар қаламрави ҷумҳурӣ муайян менамояд. ҲолоМуфассал →

географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Тоҷикистон дар байни мамлакатҳои Осиёи Миёна аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ пас аз Ӯзбекистон ҷои дуюмро ишғол менамояд. Дар афзоиши он вазъияти демографӣ ва анъанаҳои миллӣ мусоидат менамояд. Вазъияти демографиро дараҷаиМуфассал →

географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Инсоният дар рӯи Замин таърихи ниҳоят тӯлониро аз сар гузаронида аст. Омӯзиши он нишон медиҳад, ки дар ин раванд мушкилотҳое ба миён омаданд, ки то ин дам ҳалли пурраи худроМуфассал →

географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Пас аз барҳам хӯрдани Ҳокимияти Шӯравӣ ва ба даст овардани истиқлолият Тоҷикистон ба душвориҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ рӯ ба рӯ гардид. Ихтилофҳои дохилӣ мамлакатро ба бӯҳрони иқтисодӣ дучор намуд. ОнМуфассал →

географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 давлати соҳибистиқлол эълон гардид. Баъди ҷанги шаҳрвандӣ ва ваҳдати Тоҷикистон (27 июни соли 1997) роҳи бунёд намудани давлати миллӣ, ҳуқуқбунёди демократӣ, шаҳрвандӣ, тамоили иҷтимоӣ доштаниМуфассал →

географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Сарзамини Тоҷикистон дар ҳама давру замон бо табиату сарватҳои бойи худ фарқ мекард. Беҳуда нест, ки ҳанӯз пеш аз мелод дар ҳудуди он одамон аллакай ҳаёт ба сар мебурданд. АзМуфассал →

географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Фонди замини Тоҷикистон ба 14,1 млн. га баробар буда, истифодабарии он як хел нест. Заминҳои хоҷагии қишлоқ қариб 30% фонди замини мамлакат (4236,4 ҳаз. га), вале замини кишт бошад, ҳамагӣМуфассал →

географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Инкишофи иқтисодии ҷамъият, ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда ва фаъолияти инсон дар бисёр маврид аз таъсири муҳити географӣ, ки дар маҷмӯъ он шароитҳои табиӣ ва сарватҳои онро дар бар мегирад, вобастагии зиёдМуфассал →

географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Раванди ташаккулёбӣ ва рушди устувори иқтисоди бозоргонӣ ба омилҳои дуруст ва оқилона ҷойгир намудани қувваҳои истеҳсолкунанда дар заминаи қонуниятҳои гуногуни иқтисодию географӣ ҷараён мегирад. Дар равиши иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣМуфассал →

географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Географияи   иқтисодӣ   ҳамчун фанни  зербунёди фундаменталӣ  ба омӯзиш  ва   татқиқи   ҷойгиршавии   қувваҳои   истеҳсолкунанда,  рушд ва  ташаккулёбии ҳудудии системаҳои иқтисодию  иҷтимоӣ ва фаъолияти мунтазами онҳо машғул  мебошад.  Асоси   илми   географияи  иқтисодиро  Муфассал →