Дар илмҳои сиёсӣ рушду инкишофи таълимоти ҷомеаи шаҳрвандиро ба се марҳилаи асосӣ ҷудо менамоянд: — марҳилаи «табиӣ-ҳуқуқӣ» — асоснок намудани моҳияти ҷомеаи шаҳрвандӣ — аз давраи атиқа то асрҳои XVII;Муфассал →

Сохтори ҷомеаи шаҳрвандиро як қатор муҳаққиқон аз рӯйи соҳаҳои амалишавии он муайян намудаанд. Аз ин рӯ, чунин соҳаҳо аз ҷониби онҳо ҳамчун сохтори таркибии ҷомеаи шаҳрвандӣ муаррифӣ гардидаанд: 1.Соҳаи иқтисодиётМуфассал →

Бори аввал ба таҳқиқи масъалаи ҷомеаи шаҳрвандӣ Афлотун машғул гардида, дар баробари «давлати сиёсӣ» инчунин мавҷудияти «ҷомеаи шаҳрвандӣ»-ро низ нишон додааст. Ба ақидаи ӯ, ҷомеаи шаҳрвандӣ барои қонеъ сохтани талаботиМуфассал →

Ҷомеаи шаҳрвандӣ низоми махсуси муносибатҳо ва институтҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, миллӣ, оилавӣ ва шахсие мебошад, ки дар миёни одамон дар раванди фаъолияти ҳаётии онҳо зоҳир мегардад. Гуногунрангӣ ва ташаккули баланди институтҳоМуфассал →

Таърих мисолҳои зиёдеро медонад, ки дар марҳилаҳои тақдирсози таърихӣ шахсиятҳое пайдо мешаванд, ки миллатҳо ва давлатҳоро аз нестшавӣ эмин медоранд. Чунин шахсият дар таърихи давлатдории навини тоҷикон Асосгузори сулҳу ваҳдатиМуфассал →

Сарварӣ ҳамчун механизми таъсиррасонӣ ба оммаи мардум навъҳои мухталиф дорад. Гуногунрангии сарварӣ, пеш аз ҳама, аз табиати иҷтимоию сиёсии сарварон вобаста аст. Дар илмҳои сиёсӣ ҳамаи сарварони сиёсиро ба дуМуфассал →

Сарварони сиёсӣ дар ҷомеа як қатор вазифаҳои муҳимми ҷамъиятиро иҷро менамоянд. Сиёсатшиноси амрикоӣ Р.Такер вазифаҳои сарвари сиёсиро ба таври зерин нишон додааст: 1.Сарварони сиёсӣ вазъияти баамаломадаро саривақт ва ҳамаҷониба таҳлилМуфассал →

Сарварии сиёсӣ дар низоми муносибатҳои сиёсӣ мавқеи марказиро ишғол менамояд. Зеро сарварони сиёсӣ дар ҷомеа нисбат ба субъектҳои дигари сиёсат таъсири бештар доранд. Бояд гуфт, ки бо сабабҳои объективӣ ваМуфассал →

Элитаи сиёсӣ унсури муҳимтарини системаи сиёсӣ ва воситаи ба амал баровардани ҳокимият мебошад. Элитаи сиёсӣ ҳамзамон қисми таркибии ҳукмронии иҷтимоию сиёсӣ мебошад. Маҳз дар зери таъсири фаъолияти элитаи сиёсӣ муносибатҳоиМуфассал →

Олимону муҳаққиқон, пеш аз ҳама, элитаи кушода ва пӯшидаро аз ҳам фарқ менамоянд. Элитаи пӯшида ҳангоми ташаккулдиҳии худ меъёрҳои хеле вазнини интихоби аъзоёнро истифода менамояд. Бинобар ин, ба таркиби элитаиМуфассал →

Асосгузорони элитологияи сиёсӣ мутафаккирони итолиёвӣ М.Гоэтано, В.Парето ва Р.Михелс мебошанд. Дар таълимоти онҳо масъалаи элитаи сиёсӣ объекти марказии таҳқиқот ба шумор рафта, маҳз ба шарофати онҳо масъалаи мазкур дар илмҳоиМуфассал →

Омӯзиши ҳамаҷонибаи элитаи сиёсӣ дар охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ ба амал меояд. Дар ин давра таҷрибаи ҷомеаҳои демократии Ғарб нишон додаанд, ки ташаккулёбии ҳуқуқи интихоботӣ ва меъёрҳоиМуфассал →