географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Сокиншавӣ ва зичии аҳолӣ

Маскуншавии аҳолӣ ба бисёр омилҳо, пеш аз ҳама ба релеф ва тафовути иқлимӣ вобастагии калон дорад. Маҳз ин омилҳо бештар зичӣ ва маскуншавии аҳолиро...
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Миқдори аҳолӣ ва сокиншавии он

Тоҷикистон дар байни мамлакатҳои Осиёи Миёна аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ пас аз Ӯзбекистон ҷои дуюмро ишғол менамояд. Дар афзоиши он вазъияти демографӣ ва анъанаҳои...

Таълимоти сиёсии асрҳои ХIХ ва ХХ

Рушду инкишофи афкори сиёсии асри XIX бо ғалабаи инқилоби бузурги Фаронса, дар амал татбиқ гардидани ҷомеаҳои саноатӣ, ба вуҷуд омадани шакли нави давлатдорӣ ва...

Афкори сиёсии сотсиалистони утопиявӣ

Дар баробари андешаҳои сиёсие, ки пайдоиш ва рушди муносибатҳои капиталистиро асоснок намудаанд, инчунин дар ин давра гурӯҳи дигари мутафаккироне пайдо мегарданд, ки сохтори сармоядориро...

Замони нав

Дар замони нав на танҳо ташаккули консепсияҳои шаҳрвандӣ идома дода мешаванд, балки аввалин маротиба консепсияҳои иҷтимоии сиёсат ба вуҷуд меоянд. Дар ин марҳила ақидаҳои...

Давраи Эҳё

Давраи Эҳё асрҳои XIV-XVI дар бар гирифта, дар ин давра инқилоби маънавӣ ба вуҷуд оварда мешавад ва ҷаҳонбинии инсон ба тағйиротҳои ҷиддӣ рӯ ба...

Асрҳои миёна

Дар асрҳои миёна таҳлили сиёсат, давлат ва ҷомеа аз нуқтаи назари теологизм амалӣ карда мешавад. Дар ин марҳилаи рушду инкишофи ақидаҳои сиёсӣ як қатор...

Давраи атиқа

Дар давраи атиқа масъалаи ҷустуҷӯи шаклҳои беҳтарини идоракунии давлат ва ҷомеа доимо дар маркази диққати мутафаккирон қарор дошт. Аммо мафҳуми «давлат» ҳанӯз ба вуҷуд...

МАРҲИЛАҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ АҚИДАҲОИ СИЁСӢ

Оғози пайдоиши таълимоти сиёсӣ, консепсия ва назарияҳои сиёсӣ, аслан, бо пайдоиши давлат, ҳокимият ва сиёсат алоқамандии зич доранд ва рушду инкишофи онҳо таърихи тӯлониро...

Вазифаҳои сиёсатшиносӣ

Бояд гуфт, ки сиёсатшиносӣ ҳамчун илм дар ҷомеа як қатор вазифаҳои муайянро иҷро менамояд. Аммо аз миёни онҳо иҷроиши вазифаҳои зерин барои сиёсатшиносӣ хеле...

Алоқамандии сиёсатшиносӣ бо фанҳои дигар

Объект ва предмети сиёсатшиносӣ мураккаб ва гуногунпаҳлу буда, онро бо илмҳои дигари ҷомеашиносию гуманитарӣ алоқаманд мегардонанд. Бинобар ин, барои муайян намудани ҷойгоҳи сиёсатшиносӣ дар...

Сохтори сиёсатшиносӣ

Ҳангоми муайян намудани сохтори сиёсатшиносӣ ба ду масъала диққат додан лозим аст: якум, сиёсатшиносӣ ҳамчун илм ва дуюм сиёсатшиносӣ ҳамчун фанни таълимӣ. Сиёсатшиносӣ ҳамчун...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Загрузка...

Мавзӯҳои тасодуфӣ