Оғози ҷанги дуюми ҷаҳон. Ҳарчанд ҷанги якӯми ҷаҳон соли 1918 ба итмом расида буд, вале  вазъи ҷаҳон беҳтар нагардид. Минбаъд, на танҳо душмании давлатҳои бузурги капиталистии ҷаҳон бо Иттиҳоди  Шӯравӣ,Муфассал →

Чуноне дар бобҳои гузашта таъкид шуд, баъди бунёди тартиботи Шӯравӣ дар тамоми ҳудуди мамлакати Шӯроҳо ҳизбҳои коммунистӣ яккаҳукмрон гардиданд. Ҳамин гуна ҳолат дар замони мавҷудияти ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон ҳам хосМуфассал →

Натиҷаи дигаргунсозиҳо. Солҳои 1929-1941 дар Тоҷикистон ба тамоми душвориҳо ва хатогиҳо нигоҳ накарда, дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ муваффақиятҳои назаррас ба даст дароварда шуд. Махсусан дастовардҳои соҳаҳои саноат, кишоварзӣМуфассал →

Зарурияти инқилоби фарҳангӣ. Чуноне дар боби гузашта таъкид гардид, дигаргуниҳо дар ҳаёти фарҳангии Иттиҳодӣ Шӯравӣ, аз ҷумла дар ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон ҳанӯз баробари бунёди тартиботи Шӯравӣ, дар ҳудуди Тоҷикистони МарказӣМуфассал →

Гузаштан ба саросар коллективонидани кишоварзон. Аз нимаи дуюми соли 1929 дар Тоҷикистон, чун дар  тамоми Иттиҳоди Шӯравӣ, маъракаи  саросар коллективонидани кишоварзон оғоз гардид. Зеро, дар доираи Иттиҳод, дар ин сол Муфассал →

Зарурияти саноаткунонӣ дар давраи нав. Дар давраи нави дигаргунсозиҳо, яъне солҳои 1929-1914, масъалаи саноатикунонӣ яке аз масъалаҳои ҳаётан муҳими на танҳо Тоҷикистон, балки тамоми Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳисоб мерафт. Зеро,Муфассал →

соли 1929 Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон табдил ёфт ва он бевосита ба ҳайати Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии сотсиалистӣ (ИҶШС- СССР) дохил шуд. Кумитаи вилояти ТоҷикистонииМуфассал →

ҶМШС Тоҷикистон дар ҳайати ҶМШС Ӯзбекистон. ҶМШС Тоҷикистон 5 – сол, яъне солҳои 1924 – 1929 дар ҳайати  ҶШС Ӯзбекистон буд. Бо мақсади мунтаззам нигоҳ доштани алоқаи байниҳукуматии  Тоҷикистон ваМуфассал →

Чораҳои зарурӣ барои пешгирии ҳаракати зиддишӯравӣ. Дар ҳудуде, ки ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон бунёд гардид, ханӯз қувваҳои зиддишӯравӣ хеле зиёд буданд. Аввали соли 1925 онҳо аз 46 дастаҳои гуногун иборат буда,Муфассал →

Маориф. Новобаста аз он ки дар ҳудуди ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон то соли 1925 ҳам дар соҳаи маориф баъзе чораҳои зарурӣ андешида шуд, вале натиҷааш назаррас набуд. Аз ҷумла, дар соли Муфассал →

Вазъи хоҷагии халқ. Баробари бунёди ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон азнавбаркароркунии хоҷагии халқи мамлакат яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҳокимияти он ба ҳисоб мерафт. Зеро, бо асари ҷангҳои дохилӣ хоҷагии ин гӯша, киМуфассал →

Таъсиси ташкилотҳои давлатии Ҷумҳурии Мухтории Тоҷикистон. Баъди бунёди ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон дар назди ҳукумати  ҷавони он иҷроиши  вазифаҳои  мураккаб меистод. Яке аз чунин  вазифаҳо ин таъсиси ташкилотҳои давлатии барои ҷумҳурии Муфассал →