Дар матлабҳои гузашта мо сиғаи амрии феълҳои забони англисиро аз назар гузаронидем. Дар ин дарс бошад, феълҳои модалиро шарҳ медиҳем. Аввал нигоҳе ба феълҳои модалии забони модариамон меафканем, то киМуфассал →

Пеш аз он ки маълумотамонро дар бораи сиғаи амрии феълҳои забони англисӣ такмил диҳем, назаре ба ҷонишинҳои шахсии бавосита меафканем. Ҷонишинҳои шахсии бавоситаро дар забони англисӣ “Object pronouns” меноманд. МоМуфассал →

Пеш аз он ки мавзӯи мазкурро шарҳ диҳем, хотиррасон мекунем, ки феъл чӣ дар забони тоҷикию англисӣ ва чӣ дар забонҳои дигари дунё яке аз ҳиссаҳои асосии нутқ ба шуморМуфассал →

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Исмҳои забони англисӣ ҳам мисли исмҳои забони тоҷикӣ аслӣ ва сохта мебошанд. Ба исмҳои аслӣ он исмҳоеро дохил мекунанд, ки онҳо бе ҳамроo кардани суффиксу префикс ва калимаҳои иловагӣ асланМуфассал →

Дар матлабҳои гузашта ҳангоми омӯхтани намудҳои якум ва дуюми ҷонишинҳои соҳибӣ мо ба кӣ тааллуқдоштани исмҳоро аз назар гузаронида будем. Ба ҷумлаҳои зерин назар афканед:  This is my car. —Муфассал →

Пешоянди “on” Пешоянди “on” “дар болои”, “дар рӯи” тарҷума мешавад: There is a beautiful bird on the tree. — Дар болои дарахт парандаи зебое ҳаст. There is a mirror onМуфассал →

Дар якчанд матлабҳои гузашта вақте, ки сухан дар бораи макони ҷойгиршавии инсон ва ҳайвонот мерафт, мо намуди зерини ҷумлаҳоро истифода карда будем: 1.The cat is in the room. 2.The catsМуфассал →

Шумораи тартибиро дар забони англисӣ “Numeral Ordi­nal” ва ё “Ordinal number” меноманд Аввал назаре ба шумораҳои тартибии забони модарии хеш меафканем. Шумораҳои тартибии забони модарии мо вақте ба даст меоянд,Муфассал →

Шумора миқдор ва тартиби чизеро ифода менамояд Онро дар забони англисӣ “Numeral” меноманд. Шумораҳо ду хел мешаванд шумораҳои миқдорӣ ва шумораҳои тартибӣ. Ҳоло мо шумораҳои миқдориро шарҳ медиҳем. Шумораи миқдорироМуфассал →

Дар матлаби гузашта мо намуди якуми ҷонишинҳои соҳибиро аз назар гузаронидем. Ҳоло намуди дуюми ҷонишинҳои соҳибиро шарҳ медиҳем. Намуди якум ва намуди дуюми ҷонишинҳои соҳибӣ аз ҷиҳати маънову вазифа азМуфассал →

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Сифат дорои се дараҷа, яъне дараҷаи оддӣ, қиёсӣ ва олӣ мебошад. Сифатҳо ҳангоми дар дараҷаи оддӣ қapop доштанашон ягон тағйирот намепазиранд. Аз ин рӯ, мо ҳоло асосан роҷеъ ба дараҷаҳоиМуфассал →