Ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидиро дар забони англисӣ “reflexive pronouns” меноманд. Ин гуна ҷонишинҳо бо ҳамроҳ кардани калимаҳои “self “selves” дар охири ҷонишинҳои соҳибии намуди якум ва ҷонишинҳои шахсии бавосита ба амал меоянд.Муфассал →

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Зарф дар забони англисӣ “adverb” номида мешавад. Зарф аз рӯи вазифа ва мафҳуми худ то андозае ба сифат монандӣ дорад. Лек агар сифат аломати ашёро фаҳмонад, зарф ҳам аломати ашё,Муфассал →

Тарҷумаи тиҷикии феъли модалии “may” ҳам “тавонистан” аст. Пас чӣ тафовуте миёни “саn” ва “may” мавчуд аст?  Феъли модалии  “саn” аз  он  хабар медиҳад, ки шахсе аз ӯҳдаи иҷро намуданиМуфассал →

Дар матлабҳои гузашта мо сиғаи амрии феълҳои забони англисиро аз назар гузаронидем. Дар ин дарс бошад, феълҳои модалиро шарҳ медиҳем. Аввал нигоҳе ба феълҳои модалии забони модариамон меафканем, то киМуфассал →

Пеш аз он ки маълумотамонро дар бораи сиғаи амрии феълҳои забони англисӣ такмил диҳем, назаре ба ҷонишинҳои шахсии бавосита меафканем. Ҷонишинҳои шахсии бавоситаро дар забони англисӣ “Object pronouns” меноманд. МоМуфассал →

Пеш аз он ки мавзӯи мазкурро шарҳ диҳем, хотиррасон мекунем, ки феъл чӣ дар забони тоҷикию англисӣ ва чӣ дар забонҳои дигари дунё яке аз ҳиссаҳои асосии нутқ ба шуморМуфассал →

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Исмҳои забони англисӣ ҳам мисли исмҳои забони тоҷикӣ аслӣ ва сохта мебошанд. Ба исмҳои аслӣ он исмҳоеро дохил мекунанд, ки онҳо бе ҳамроo кардани суффиксу префикс ва калимаҳои иловагӣ асланМуфассал →

Дар матлабҳои гузашта ҳангоми омӯхтани намудҳои якум ва дуюми ҷонишинҳои соҳибӣ мо ба кӣ тааллуқдоштани исмҳоро аз назар гузаронида будем. Ба ҷумлаҳои зерин назар афканед:  This is my car. —Муфассал →

Пешоянди “on” Пешоянди “on” “дар болои”, “дар рӯи” тарҷума мешавад: There is a beautiful bird on the tree. — Дар болои дарахт парандаи зебое ҳаст. There is a mirror onМуфассал →

Дар якчанд матлабҳои гузашта вақте, ки сухан дар бораи макони ҷойгиршавии инсон ва ҳайвонот мерафт, мо намуди зерини ҷумлаҳоро истифода карда будем: 1.The cat is in the room. 2.The catsМуфассал →