МУБОЛИҒА

Муболиға яке аз санъатҳои маъмули адабиёти хаттӣ ва шифоҳист. Дар забони гуфтугӯӣ бештар истифода мешавад. Масалан, омӯзгор шогирдеро таъриф карда гуяд: Қодир бисёр бачаи доно,...

Таҳлили достони «Сиёвуш»

Нақша: Муқадима Таҳлили ғоявии достон Симои Сиёвуш дар достон Хулоса Фирдавсӣ дар таърихи адабиёт бо достонҳои безаволи «Шоҳнома»-и худ шӯҳрати ҷаҳонӣ касб намудааст. Ӯ аз аҳли ашрофзодагони...

Нақлу ривоятҳо (дар адабиёти тоҷик)

Ҳар як халқу миллати дунё фарзандони арзанда ва лоиқ дорад, ки онҳо барои беҳбудӣ, хушбахтӣ ва саодати мардум мубориза бурдаанд, қаҳрамонӣ кардаанд ва дар...

Фаридуддин Аттори Нишопурӣ (1119-1221)

Абуҳомид Фаридуддин Аттор соли 1119 дар шаҳри бостонии Нишопур дида ба ҷаҳон бикшуд. ӯ бештарин илмҳои замонашро омухт, шуҳрату мақоми хосса пайдо кард ва...

Хусрав ва марди зиштрӯй (ҳикоя)

Шер гуфт: - Шунидам Хусравро нишоти шикор барангехт, ба саҳро берун шуд. Чашмаш ба марди зиштрӯй афтод. Замомати манзар ва лиқои макри ӯ ба...

Ҳикояҳо аз эҷодиёти Саъдии Шерозӣ

Адаб аз кӣ омухтӣ? Луқмони Ҳакимро гуфтаанд: -Адаб аз кӣ омухтӣ? Гуфт: -Аз беадабон ҳар чӣ аз онҳо дар назарам нописанд омад, аз он парҳез кардам. Кам хурдан адаб...

Пиразани мазлум ва Нушервони одил (ҳикоя)

Чунин гуянд, ки чун Қубод фармон ёфт, Нушервони Одил, ки писари ӯ буд, ба ҷои ӯ бинишаст, ҳаждахсола буд ва кори подшоҳӣ ҳамеронд. Ӯ...

Муш бо мор (афсонаи точики)

Деви Говпоӣ гуфт: -Шунидам, ки Муше дар хонаи тавонгаре хона сохт. Ва аз хона роҳе дар 6oғ бурда ва муддатҳои дароз зиндагонӣ мекарду мегуфт: Он к-ӯ...
адабиёти точик персонаж

Образи бадеӣ

Образ калимаи русӣ буда, маънои сурат, симо ва нақшро дорад. Нависанда маҷмӯи хислату характери ашхоси алоҳидаро омухта, пас онҳоро дар симои як шахси алоҳида...

Деҳқон ва кӯзаи зар (ҳикоя)

Рӯзе як деҳқон дар саҳро ҷуфт меронд. Нохост аз замин як кӯзаи зар баромад. Деҳқон дар умраш тиллоро надида буд ва бисёр камбағалона зиндагӣ...

Достони «мушу гурба» (иншо)

Нақша: Муқаддима 1.Зиндагиномаи Убайди Зоконӣ 2.Мавзӯи асосии достон Хулоса Убайди Зоконӣ дар таърихи адабиёти классикии форсу тоҷик ҳамчун нависандаи ҳаҷвнигору шӯхтаъб маълуму машҳур гаштааст. Ӯ ҳамчун нависандаи шӯхтабъ шинохтаву эътироф...

Маълумоти умумӣ дар бораи маҷоз, ташбеҳ ва тавсиф

Барои он, ки асари бадеиро аниқтар дарк кунед, аз нозукиҳои он огоҳ бошед, бояд моҳияти санъатҳои маҷоз, ташбеҳ ва тавсифро донед, аз худ намоед.  Маҷоз...
Загрузка...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ