Достони «Рустам ва Сӯҳроб» (иншо)

Нақша: Муқаддима Шарҳи ҳоли мухтасари шоир Мазмуни асосии достон Хулоса Фирдавсӣ аз зумраи он сухансароёнест, ки назми офаридаи ӯ солҳову асрҳост, ки шӯҳрати ҷаҳонӣ касб намудааст. Фирдавсӣ...

Зафарнома

Дар рӯзгори Анушервони Одил1 хеҷ чиз аз ҳикмат азизтар набуда ва ҳукамои он аср ҳама парҳезгор будаанд.  Як рӯз Анушервон Бузургмеҳрро талаб кард ва гуфт:       ...

Достони «Кова ва Заҳҳок»

Нақша: Муқаддима Ғояи асосии достон Симои қаҳрамонони достон Хулоса Аблуқосими Фирдавсӣ ҳамчун сарояндаи достонҳои безаволи «Шоҳнома» дар таърихи адабиёти классикии форсии тоҷикӣ ва ҳамчунин дар таърихи адабиёти...

Зарбулмасалу мақолҳо

Зарбулмасалу мақолҳо яке аз жанрҳои мустақили адабиёти шифоҳӣ буда, барои муъҷазу рангин баромадани фикру андеша ба инсон хизмат мекунанд. Ҳанӯз аз замонҳои қадим халқ...

САЙИДОИ НАСАФӢ

САЙИДОИ НАСАФӢ Миробид (соли таваллудаш номаълум — вафоташ байни солҳои 1707—1711, Бухоро), шоири тоҷик. Зоҳиран, аҷдоди ӯ аз Насаф (Қаршӣ) буда, вале худаш дар...
Хазрати Умар

Ҳазрати Умар ва пиразан (ҳикоя)

Шабе Умар ибни Алхаттоб1, ба асас мегашт ва ман бо вай будам. Аз Мадина2 берун шудем ва дар саҳро деворбасте буд вайрон ва аз...

Аз ашъори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Ҳар бод, ки аз суйи бухоро ба ман ояд Ҳар бод, ки аз суйи Бухоро ба ман ояд, Бо буйи гулу мушку насими суман ояд. Бар ҳар...

Романи «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро»-и Ҷалол Икромӣ

Нақша:  Ҳаёти мухтасари шоир Мазмуни асосии роман Образи занҳо дар роман Хулоса Ҷалол Икромӣ аз зумраи он нависандагоне будааст, ки ҳангоми таҳсил дар Дорулмуаллимин ба таҳлилу омӯзиши...

Хурӯс ва рӯбоҳ (ҳикоя)

Зирак гуфт: - Шунидам, ки хурусе буд ҷахонгардида ва домҳои макр дарида ва бисёр достонҳои рубоҳон дида ва достонҳои ҳайли эшон шунида. Рӯзе ин...

Маълумоти умумӣ дар бораи вазни арӯз

Чунон ки аз маълумоти қабл огоҳ шудед, асарҳои назмӣ бо ду вазн иншо шуданд. Вазни ҳиҷо ва вазни арӯз. Вазни ҳиҷо асосан ба назми...

Саъдии Шерозӣ (1184-1292)

Асарҳои Саъдӣ хазинаи суханҳои пурҳикматанд. Саъдӣ шоир ва нависандаи рӯйиҷаҳонист. С. Айнй Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ соли 1184 дар Шероз ба дунё омадааст. Пас аз таҳсили ибтидоӣ...

Хусусиятҳои назму наср ва радифу қофия

Маънои назм ба низом даровардан аст. Назм бо якчанд хусусияти худ аз наср фарқ мекунад. Аввал, дорои вазн ва оҳанги махсус аст. Дувум, радифу...
Загрузка...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ