Хурӯс ва рӯбоҳ (ҳикоя)

Зирак гуфт: - Шунидам, ки хурусе буд ҷахонгардида ва домҳои макр дарида ва бисёр достонҳои рубоҳон дида ва достонҳои ҳайли эшон шунида. Рӯзе ин...

Саъдуддини Варовинӣ

Саъдуддин нависандаи хушзавқ ва донишманди тавоное будааст. Ӯ дар нимаи дуюми асри XI ва нимаи аввали асри XII зиндагӣ кардааст. Нависанда илмҳои маъмули замонаро...

Хари ҷабрдида (ҳикоя)

Чунин овардаанд, ки баъд аз ҳафт сол нимрӯзӣ, ки дари сарой холӣ буд ва мардумон ҳама рафта буданд ва навбатчиён хуфта, яке аз ҷаррасҳо...

Пиразани мазлум ва Нушервони одил (ҳикоя)

Чунин гуянд, ки чун Қубод фармон ёфт, Нушервони Одил, ки писари ӯ буд, ба ҷои ӯ бинишаст, ҳаждахсола буд ва кори подшоҳӣ ҳамеронд. Ӯ...
Хазрати Умар

Ҳазрати Умар ва пиразан (ҳикоя)

Шабе Умар ибни Алхаттоб1, ба асас мегашт ва ман бо вай будам. Аз Мадина2 берун шудем ва дар саҳро деворбасте буд вайрон ва аз...
сиёсатномаи Низомулмулк

Бозаргон ва султон Маҳмуд (ҳикоя аз Сиёсатнома)

Гӯянд, бозаргоне ба мазолимгоҳи султон Маҳмуд омад ва аз писари ӯ, Масъуд, бинолид ва тазаллум карду гуфт: - Марде бозаргонам ва муддати дароз шуд,...
сиёсатномаи Низомулмулк

Низомулмулк (1017-1092)

Абуалӣ Ҳасан ибни Алӣ ибни Исҳоқи Тусӣ, ки бо номи Низомулмулк машҳур аст, соли 1017 дар деҳаи Радакони вилояти Тус ба дунё омадааст. Таҳсили...

Каҷрав мабош

Донишманди олитаборе ба Ҳирот бор медиҳад. Дар маҷолиси муътабаре ба ӯ сухан медиҳанд. Эшон бо дард лаб боз мекунад: «Эй подшоҳи некуном ва эй...

Панду андарз аз Абӯалӣ ибни Сино

Айби мардум бипӯш! Ва дин ба дунё мафурӯш! Ҳар кӣ ин даҳ фазилат шиори худ созад дар дунёву охират кори худ созад: бо...

Намунаҳо аз рубоиёти Абуалӣ ибни Сино

Аз қаъри гили сияҳ то авҷи Зуҳал, Кардам ҳама мушкилоти гетиро ҳал1. Берун ҷастам зи банди ҳар макру ҳиял, Ҳар банд кушода шуд, магар банди аҷал. Куфри чу...

Зафарнома

Дар рӯзгори Анушервони Одил1 хеҷ чиз аз ҳикмат азизтар набуда ва ҳукамои он аср ҳама парҳезгор будаанд.  Як рӯз Анушервон Бузургмеҳрро талаб кард ва гуфт:       ...

Дар роҳ (ҳикоя)

Вақте ки Абуалӣ Сино гуреза шуда мегаштааст, барои он ки ӯро касе нашиносад, ба як корвон ҳамроҳ шудааст. Корвониён дар роҳ бисёр доду фарёд...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Загрузка...

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ