Таърих мисолҳои зиёдеро медонад, ки дар марҳилаҳои тақдирсози таърихӣ шахсиятҳое пайдо мешаванд, ки миллатҳо ва давлатҳоро аз нестшавӣ эмин медоранд. Чунин шахсият дар таърихи давлатдории навини тоҷикон Асосгузори сулҳу ваҳдатиМуфассал →

Сарварӣ ҳамчун механизми таъсиррасонӣ ба оммаи мардум навъҳои мухталиф дорад. Гуногунрангии сарварӣ, пеш аз ҳама, аз табиати иҷтимоию сиёсии сарварон вобаста аст. Дар илмҳои сиёсӣ ҳамаи сарварони сиёсиро ба дуМуфассал →

Сарварони сиёсӣ дар ҷомеа як қатор вазифаҳои муҳимми ҷамъиятиро иҷро менамоянд. Сиёсатшиноси амрикоӣ Р.Такер вазифаҳои сарвари сиёсиро ба таври зерин нишон додааст: 1.Сарварони сиёсӣ вазъияти баамаломадаро саривақт ва ҳамаҷониба таҳлилМуфассал →

Сарварии сиёсӣ дар низоми муносибатҳои сиёсӣ мавқеи марказиро ишғол менамояд. Зеро сарварони сиёсӣ дар ҷомеа нисбат ба субъектҳои дигари сиёсат таъсири бештар доранд. Бояд гуфт, ки бо сабабҳои объективӣ ваМуфассал →

Элитаи сиёсӣ унсури муҳимтарини системаи сиёсӣ ва воситаи ба амал баровардани ҳокимият мебошад. Элитаи сиёсӣ ҳамзамон қисми таркибии ҳукмронии иҷтимоию сиёсӣ мебошад. Маҳз дар зери таъсири фаъолияти элитаи сиёсӣ муносибатҳоиМуфассал →

Олимону муҳаққиқон, пеш аз ҳама, элитаи кушода ва пӯшидаро аз ҳам фарқ менамоянд. Элитаи пӯшида ҳангоми ташаккулдиҳии худ меъёрҳои хеле вазнини интихоби аъзоёнро истифода менамояд. Бинобар ин, ба таркиби элитаиМуфассал →

Асосгузорони элитологияи сиёсӣ мутафаккирони итолиёвӣ М.Гоэтано, В.Парето ва Р.Михелс мебошанд. Дар таълимоти онҳо масъалаи элитаи сиёсӣ объекти марказии таҳқиқот ба шумор рафта, маҳз ба шарофати онҳо масъалаи мазкур дар илмҳоиМуфассал →

Дар шароити режими демократӣ шаҳрвандони мамлакат сарчашмаи ҳокимият дониста мешаванд. Ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби шаҳрвандон интихоб гардида, интихобот ба таври озоду шаффоф баргузор мешавад. Ғайр аз ин, дар шароити режимиМуфассал →

Тоталитаризм. Мафҳуми «тоталитаризм» (лот. totalis — пурра, мукаммал ва ҳамарофарогиранда) солҳои 20-уми асри ХХ бори аввал аз ҷониби Бенито Мусолини мавриди истифода қарор мегирад. Пайдоиши мафҳуми мазкур бо пайдоиши фашизмМуфассал →

Дар илмҳои сиёсӣ таснифоти мухталифи режими сиёсиро мушоҳида намудан мумкин аст. Дар аксари онҳо таснифи режими сиёсӣ бо назардошти омилҳои зерин амалӣ карда мешавад: дараҷаи рушди демократияи сиёсӣ ва мавқеиМуфассал →

Дар илми ҳуқуқшиносӣ режими сиёсӣ ҳамчун маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои баамалбарории ҳокимияти давлатӣ баррасӣ карда мешавад. Дар илмҳои сиёсӣ бошад, мафҳуми режими сиёсӣ каме васеътар шарҳ дода шуда, на танҳоМуфассал →